Hvordan registreres én varmepumpe, der forsyner flere bygninger?

En varmepumpe der forsyner flere bygninger eller zoner, skal arealfordeles i følgende felter.

  • Nominel effekt.
  • Særligt hjælpeudstyr.
  • Automatik standby-forbrug.

Andel af varmebehov skal stå til 1, hvis varmepumpen skal dække hele den enkelte bygning eller zone.


VIGTIGT:
Hvis anlægget er sat til type "Kombineret", skal de samme 3 felter til højre, der gælder til varmtvandsproduktionen også fordeles på samme vis.