Hvordan registreres én varmepumpe, der forsyner flere bygninger?

En varmepumpe der forsyner flere bygninger, skal fordeles efter samme princip, som var det en kedel.

 

Eksempel:

5 ens bygninger skal følgende værdier fordeles: 

  • Nominel effekt.
  • Særligt hjælpeudstyr.
  • Automatik standby-forbrug.

De oprindelige værdier skal i dette tilfælde divideres med 5.

Er bygningerne forskellige, skal du beregne en fordelingsnøgle for hver bygning, i forhold til det areal varmepumpen dækker over.

 

Andel af varmebehov skal stå til 1, hvis varmepumpen skal dække hele den enkelte bygning.

VIGTIGT:

Hvis anlægget er sat til type "Kombineret", skal de samme 3 felter til højre, der gælder til varmtvandsproduktionen også divideres på samme vis.