Sådan ændrer du bygningens anvendelse

Hvis du har oprettet din bygningstype forkert som enfamiliehus-sag, men den burde have været flerfamiliehus-sag, så kan du uden videre ændre den under menupunktet "Oversigt".


Du markerer med flueben blot din bygning eller zone, hvorefter du klikker på knappen "Ændr anvendelse".
Bemærk at hvis du har flere bygninger i din sag, så kan du ikke nøjes med at ændre anvendelsen på kun én af disse bygninger. I så fald skal du udvælge alle bygninger eller zoner, så de konverteres samlet til en anden anvendelse.

Der er mulighed for at ændre til og fra de viste anvendelser:


Den bygningstype du gerne vil konvertere fra, er altid den, 
der er markeret med blåt.