Hvad betyder dimensionerende varmetab?

Det samlede dimensionerende varmetab i W/m2 udviser bygningens samlede varmetab ud fra klimaskærmen og ventilationstab inklusiv VGV (Varmegenvinding).
Varmt brugsvand er ikke indregnet i det samlede dimensionerende varmetab.