Indtastning af linjetab omkring fundamenter

Hvad er linjetab
For en gennemgang af hvad linjetab er, klik her

Indtastning af linjetab omkring fundamenter
For at indtaste linjetab omkring fundamenter går vi ind under punktet "Ejendom, bygning og zone" og derefter ind under fanen "Linjetab".
Her vælger vi fra rullemenuen den type der stemmer overens med registrerede forhold. Det er også muligt at søge i mængden, ved at skrive i det hvide felt øverst.

 

Når vi har valgt den relevante type er der to forhold at forholde sig til. Omkredsen af bygningen, også kaldet længden af linjetabet, samt hvilke b-faktor der er relevant at anvende.
Man kan sagtens komme ud for at der skal oprettes flere tilfælde af samme type, hvis der er forhold som gør at der skal indregnes forskellige b-faktorer - såsom udestue eller gulvvarme.