Uopvarmede trapperum - hvor meget af klimaskærmen skal medtages?

HB2019:

4.4.3.1 Definition af opvarmet areal

Rum, der går gennem flere etager medregnes kun til den etage, i hvilket gulvet er beliggende. Trapper, trapperum, installationsskakte, altangange og elevatorskakter medregnes dog for hver etage. 

4.4.3.4 Indeliggende trapperum, gange og entre m.v.
Stk. 1: Indvendige trapperum, gange og entréer regnes som opvarmede arealer, selvom der ikke er en varmekilde. 

4.6.10 Belysning
Stk. 2: I flerfamiliehuse skal belysning i fælleslokaler, trappeopgange og gangarealer mv. registreres. Belysning i de enkelte boligenheder skal ikke registreres.