Skal indbyggede, opvarmede garager, udhuse mv. indregnes i energirammer/nybyggeri?

Gælder alene for nybyggeri alene:

Indbyggede, opvarmede garager, udhuse og lignende er ikke behandlet direkte i bygningsreglementet.

Når der ikke fremgår nogen direkte afklaring i bygningsreglementet, så er det kommunen, der er sidste instans som byggemyndighed.

Det er med andre ord op til den enkelte kommune at afgøre, om en indbygget, opvarmet garage eller lignende skal være en del af det samlede, opvarmede etageareal eller ej.

En god tommelfingerregel vil derfor være, at du som energikonsulent må forvente, at udfordringen allerede er afklaret, når du fra en rådgiver modtager en XML-fil, der skal danne grundlag for energimærkningen.

På dette tidspunkt har energirammen - og dermed XML-filens data - for længst været omkring den respektive kommune og er blevet godkendt ud fra samme forudsætninger.