Hvilket temperatursæt skal anvendes ved varmepumpe?

For energimærkning af eksisterende bygninger, omtales der i HB2016 ikke noget direkte herom.
Men det forholder sig sådan, at håndbogens tabel 9.14.2 omtaler ”varmepumpe med radiatoranlæg” som et selvstændigt temperatursæt.

Underforstået betyder dette, at hvis der er gulvvarme, er det samme temperatursæt, uanset om der er tale om varmepumpe eller hvilken som helst anden primær varmekilde.

 

Forståelsen heraf gælder også for nye bygninger.