Beregning af en bygning kun opvarmet med varmepumpe

Beregningskernen skal altid have en opvarmningskilde at "falde tilbage på", hvis ikke at den installerede varmepumpe i sig selv ikke måtte være stor nok, til at dække bygningens opvarmningsbehov.
Derfor skal der med andre ord altid være oprettet noget under menupunktet "Varme" og fanen "Forsyning".
I det tilfælde at der er tale om en bygning, der kun har en varmepumpe installeret, kan du derfor under menupunktet "Varme" og fanen "Forsyning" vælge "El-Varmepumpe".


Hermed sikrer du, bygningens varmebehov altid bliver dækket, selvom den aktuelle varmepumpe, som du vælger at indregne måske ikke har gode nok forudsætninger, til at dække bygningens beregningsmæssige årlige behov.

HUSK at du altid skal tilføje et varmefordelingsanlæg, der passer til den oprettede varmepumpe.

Det er vigtigt at varmefordelingsanlægget er dimensioneret til at kunne levere den nødvendige mængde varme, når varmepumperne generelt leverer laverere temperaturer, end de fleste alternativer. Dette kræver ofte et større konvektor-areal.

Under menupunktet "Vedvarende energi" og fanen "Varmepumper" indtastes nu de egentlige data for den ønskede varmepumpe.

 

I eksemplet her har vi valgt en mindre varmepumpe, og sat andelen til 1, så den dækker alt det den kan komme afsted med.

Men det betyder altså ikke, at den så også kan dette.

Hvis vi ser under menupunktet "Resultater" og fanen "Ejendomsresultater", vil vi kunne se, at varmepumpen dækker 57,00 kWh/m2, men derudover er der faktisk også forbrug af direkte el-varme på 22,89 kWh/m2.


Det betyder at varmepumpen, rent beregningsmæssigt, ikke er stor nok til at dække hele bygningens behov, og der suppleres derfor automatisk op med det eneste alternativ der måtte være i bygningen, nemlig el.

Beregner du energiramme, bør du i så fald vælge en større varmepumpe, der kan dække det ønskede behov.