Sådan grupperer du dine forbedringsforslag

Gruppering er vigtig at udføre mellem forbedringsforslag, der har beregningsmæssig afhængighed af hinandens gennemførelse.

Hvis eksempelvis et forbedringsforslag ikke kan gennemføres rent praktisk, uden at visse elementer forbedres rent teknisk, giver forbedringsforslagene hver især ikke det rette besparelsespotentiale.

Et andet eksempel kunne være udskiftning af alle vinduer og døre i en bygning. Det vil give bedst mening, hvis de grupperes sammen, som ét forslag, og ikke mindst forsimples rent tekstmæssigt for et bedre overblik, i selve rapporten.

 

Herunder har vi grupperet forbedringsforslag til nye vinduer.

Enkelte af forbedringsforslagene har god rentabilitet, mens andre er knap så rentable.

Efter gennemførelsen beregnes rentabiliteten samlet ved udskiftning af alle vinduerne. Derved bliver forbedringsforslagene samlet set rentable.

Hvis du har glemt et enkelt forbedringsforslag, der skulle have været med i gruppen, markerer du med flueben blot den enkelte gruppering og det enkelte forbedringsforslag der skal medtages, og klikker igen på knappen "Gruppér".