Sådan beregner du b-faktor

Til højre for alle b-faktor felter i Energy10, vil du kunne klikke på en "Beregn"-knap, under hvilken du eksempelvis kan beregne en specifik b-faktor på en væg, der støder op imod et uopvarmet rum.


Når du har klikket på knappen, fremkommer der et selvstændigt vindue, kaldet "Uopvarmede rum".
For at påbegynde en beregning skal du klikke på "Opret".


Herefter oprettes der de elementer der skal til, for at regne på et uopvarmet rum.

Sagen skal have informationer på:

  • Titel (Ønsket navn for beregningen)
  • Areal (Arealet af det uopvarmede rum)
  • Ventilationstab (normal tæt = 0,3 l/s m2, delvis tæt = 0,4 l/s m2, utæt = 0,5 l/s m2)


Desuden skal du efterfølgende indtaste det uopvarmede rums bygningsdele mod det fri (mod omgivelserne), og derefter den/de bygningsdele der vender ind mod den opvarmede del (væggen imellem opvarmet zone og det uopvarmede rum).
Udvælgelsen af bygningsdele fungerer via rullemenuerne på samme måde, som når man opretter bygningsdele normalt.
Det eneste man derfor skal tage stilling til er arealerne af de oprettede bygningsdele.

Til sidst vil det fremgå hvilken b-faktor du kan anvende i din beregning.
I viste eksempel kan der anvendes en b-faktor 0,946


Klik herefter enten "
Luk" eller "Vælg" (og derefter "Luk"), for at komme ud af beregningsområdet for b-faktor.


Beregningen vil efterfølgende kunne anvendes i alle b-faktor felter, og beregningen herfor er altid gemt direkte på sagen.