Indtastning af linjetab for ovenlysvinduer

Hvad er linjetab
For en gennemgang af hvad linjetab er, klik her

Indtastning af linjetab for ovenlysvinduer
Indtastning af linjetab for ovenlysvinduer adskiller sig en smule fra linjetab omkring almindelige vinduer og døre.

Udover længden omkring ovenlyset skal du også forholde dig til samlingshøjde og mængden af isolering der er i samlingen.

Samlingens højde måles fra oversiden af isoleringen i selve taget til undersiden af karmen.
For yderligere information se DS418 kapitel 6.12.4.