Hvad er infiltration?

Infiltration er en betragtning af udeluft, der i form af utætheder, revner eller utætte samlinger og fuger ved vinduer og døre mv. gør, at en bygning ikke er 100% tæt.

Infiltration indregnes som en standard, for at imødekomme det varmetab, dette måtte medvirke til i det samlede varmetabsregnskab.

 

SBi omtaler det således:

"I alle rum, også rum der ikke har flader mod det fri, regnes der med en infiltration på 0,13 liter/sek. pr. m2 opvarmet etageareal i brugstiden og med en infiltration på 0,09 liter/sek. pr. m2 opvarmet etageareal uden for brugstiden.

Infiltrationen i brugstiden dækker også tilfældig åbning af vinduer og døre i forbindelse med brug af bygningen.

I rum med naturlig ventilation eller mekanisk udsugning antages det, at infiltrationen er en del af den samlede ventilation. I rum med balanceret mekanisk ventilation er infiltrationen oven i den mekaniske ventilation".

 

I bygninger, hvor klimaskærmens lufttæthed er undersøgt ved trykprøvning med 50Pa, bestemmes infiltrationen i brugstiden som:

0,04 + 0,06 x q50 liter/sek. pr. m2. opvarmet etageareal.

 

Udenfor brugstiden bestemmes infiltrationen som:

0,06 x q50 liter/sek. pr. m2. opvarmet etageareal.

 

q50 er ventilationen i liter/sek. pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa.