Indregning af emhætte og udsugning (forcering)

I forbindelse med mekanisk ventilation, og hvor der er monteret en emhætte, skal man regne med forcering i 5% af tiden.

I forbindelse med indregning af emhætte skal man regne den mekaniske ventilation for sig og emhætten for sig.


Ovenfor vises et eksempel på hvordan indtastningen kan se ud for hhv. udsugning i bad og emhætte, styret/beregnet ud fra areal og F0.
Bemærk at arealerne for hhv. badeværelse om emhætte angives udover det samlede areal for bygningen. Årsagen hertil er, at både emhætte og badeværelse har samme grundventilation som resten af boligen, men derudover kører med forhøjede ventilationsrater i kortere perioder, som indregnes i deres egne særskilte linjer som anvist.

For badeværelset skal qm og qm,s afspejle de værdier der overholder kravet til den øgede ventilation, og det samme for SEL. Såfremt det ikke er muligt at fremskaffe aktuelt data for forøgede ventilationsrater, kan der eventuelt anvendes minimumsværdier iht gældende bygningsreglement. 

For emhætte er det testdata der skal indtastes for qm/qm,s og SEL.
Er det ikke muligt at få oplyst testdata skal der antages hhv 80 l/s eller 120 l/s jf. nedenstående tekst fra SBi:

Spørgsmål: Luftstrøm gennem emhætte for at opnå mindst 75 pct. emopfangsevne.
Hvordan bestemmes luftstrømmen ved forcering, hvis emhætten ikke er testet ?

Svar: 
Hvis emhætten ikke er testet, angives den maksimale luftstrøm gennem emhætten. Dog mindst 80 l/s for emhætter monteret vandret ind mod væg i en afstand over kogepladerne på højst 70 cm. Afstanden over kogepladerne måles i forkanten af emhætten. Værdien forudsætter, at emhætten sidder centralt placeret over kogepladerne og højst hælder 15° i forhold til vandret. For andre placeringer og udformninger af emhætten anvendes en luftstrøm på mindst 120 l/s.

Link til SBi FAQ finder du her.

Ovenstående er et eksempel for hvor emhætten sidder separat og adskilt fra selve ventilationsanlægget.


På billedet ovenfor ses et eksempel hvis emhætten er tilknyttet ventilationsanlægget.