Funktionsafprøvning

I forbindelse med energimærkning af nybyggeri, skal energikonsulenten, som forestår udarbejdelse af energimærket på baggrund af energirammen, sikre sig, at der er dokumentation for gennemført funktionsafprøvning.

Funktionsafprøvning skal foreligge inden at der kan udarbejdes energimærkning.
Manglende dokumentation for funktionsafprøvning er således tilstrækkeligt grundlag for at dumpe bygningen.

Funktionsafprøvning gælder for følgende installationer:

  • Ventilationsanlæg.
  • Varme- og køleanlæg.
  • Belysningsanlæg.
  • Elevatorer. 

Læs bygningsreglementets behandling af funktionsafprøvning hér.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har ligeledes udarbejdet "Funktionsafprøvning af bygningers tekniske anlæg".
 - Læs "Funktionsafprøvning af bygningers tekniske anlæg" hér, og læs Videncenter for Energibesparelsers øvrige artikler vedrørende funktionsafprøvning hér.

Læs ligeledes Energistyrelsens vejledning her.