Skal tilbygninger energimærkes?

Energistyrelsen oplyser, at der ikke generelt stilles krav om energimærkning i forbindelse med tilbygninger, men at et eventuelt tidligere udført energimærke mister dets gyldighed, såfremt der er gennemført tilbygning eller andre ændringer, som i væsentlig grad påvirker bygningens samlede energiramme.

Såfremt bygningen skal sælges eller udlejes skal der altså foretages en fornyet energimærkning af ejendommen.