Skal indbyggede, opvarmede garager, udhuse mv. indregnes ved eksisterende energimærkning?

En opvarmet, indbygget garage/udhus, med gulvvarme eller radiator, men som ikke er en del af BBR, skal medregnes som en del af det opvarmede etageareal.

I henhold til HB2021, kap. 4.4.3.1 stk. 1 skal energimærkningen baseres på det opvarmede etageareal.

I henhold til 4.4.3.1 stk. 4 skal energikonsulenten vurdere og notere, hvis der er tale om markante og iøjnefaldende afvigelser. Er dette tilfældet, beskriver konsulenten det i feltet ”Kommentarer til bygningsbeskrivelsen”.