Overordnede regler for ventilation i boliger og andre bygninger end boliger

Boliger regnes altid som værende i konstant drift (168 timer/ugen). Det vil sige, at man ved sådanne bygninger altid har et fordelingstal = 1 (100%).

Andre bygninger end boliger (Erhverv) er lidt mere kompliceret, idet man her kan have driftstider på sin ventilation, som enten er længere eller kortere end bygningens brugstid.

Det vil sige, at fordelingstallet kan være både mindre og større end 1.

Gode råd til registrering af ventilationsanlæg i andre bygninger end bolig:

  • Fordelingsfaktoren har indflydelse på brugstiden. Værdien 1 = 100% af brugstiden.
  • Felterne ”...uden for brugstid” dækker alt uden for den beregnede almindelige brugstid, og påvirkes ikke af F0.
  • Beregn hver ventilationszone for sig, og sørg for i hver disse, at medtage både naturlig og mekanisk ventilation.