Hvad er supplerende varmeforsyning?

Vi har herunder forsøgt at opstille reglerne for indregning af supplerende varmeforsyninger, med primær fokus på brændeovne og lignende ovn-installationer. 

  • I rum med elopvarmning og brændeovn, må brændeovnen medregnes for maksimalt 15% af det beregnede energibehov for rummet.
  • I rum med kun brændeovn må brændeovnen medregnes som 100% for det rum den er placeret i. Udgør rummet 50 m2 af en bygning på 180 m2, sættes andelen således til 0,28.
  • Rum der har både brændeovn og enhver anden type af opvarmning end el-opvarmning, må brændeovnen ikke medregnes.
  • Hvis der er installeret ventilator- eller kanalsystem, der flytter luften fra rummet med ovn til andre rum uden anden varmekilde, så skal opstillingsrummet og rum der forsynes herfra regnes som opvarmet af brændeovnen.
  • Hvis brændeovn er registreret som den primære varmekilde i bygningen, skal rum uden varmekilde registreres som el-opvarmede rum - også selvom der ikke er el-radiatorer i rummet.
  • Brændeovn SKAL registreres, hvis den er installeret i bygningen - også selvom den primære opvarmning via el er mere rentabel uden brændeovnen (F.eks. i tilfældet med en elvarmepumpe).