Beregning for reduktion af elafgift ved el-opvarmning

Ved beregning af reduktion af elafgift ved el-opvarmning i enfamiliehuse skal man anvende tallene fra skatteministeriets hjemmeside her. 

I 2021 er afgiften for el til opvarmning 0,8 øre/kWh ekskl. moms. Afgiften for el til andet end opvarmning er 90,0 øre/kWh ekskl. moms.

 

Den reducerede el-pris beregnes således:

90,0 øre/kWh - 0,8 øre/kWh = 89,2 øre/Kwh

I energimærkningen skal der anvendes priser inklusive moms:

89,2 øre/kWh * 1,25 = 111,5 øre/kWh

Det giver altså en afrundet, reduceret el-pris inklusive moms på 1,115 kr./kWh.