Sådan indtaster du klimaskærm og tekniske installationer.

Efter indtastning af ejendomsdata, kan du påbegynde den egentlige registrering af bygningen.

Indtastningen og den kronologiske rækkefølge er opbygget efter samme princip, som du kender fra Energy10 Web.

Valideringer og egenkontrol i Energy10 Mobile

Ligesom du kommer igennem oprettelsen af de enkelte enheder, vil hvert punkt gå fra rød fejlmarkering til grøn, som værende godkendt. Igen præcis samme kendte anvisning som fra Energy10 online versionen.

Skulle der være enheder eller installationer som ikke skal oprettes, kan du altid manuelt vælge af ”slide” den røde fejlmarkering over på grøn, så du gør opmærksom på, at du har taget stilling til punktet. Det er en "hjælp-til-selvhjælp" for om du har husket at tage aktivt stilling til om enheden forefindes eller ej.

Systemet indeholder samme sæt valideringsbeskeder, som det kendes fra online-delen.

Er der med andre ord forhold ved indtastingen der afviger fra eksempelvis håndbogens regler, vil der fremkomme et gult ikon øverst til højre, som vist herunder. Ikonet fremkommer hvor det er relevant, og du vil kunne udlæse valideringen nærmere, ved at klikke dig ind på den.

Valideringen kan godkendes uden videre, og der er også mulighed for at tilskrive hvorfor valideringen er ignoreret. Denne information kommer naturligvis også med over i Energy10 Web, når sagen overføres.

Du stiller forslag til udskiftning eller forbedring, ud fra samme database som du kender det fra Energy10 Web.

Forslaget tager udgangspunkt i statussens data, så der vil sjældent være behov for at gøre andet, end at tilknytte forslaget i sig selv.

Husk i øvrigt, at der er lommeregner i alle tal-felter, hvor de indtastede data/formler gemmes og bliver sendt med over i Energy10 Web efter overførslen. Det gælder også, hvis du har behov for at indskrive interne noter; De overføres ligeledes til E10-web, så intet går tabt!