Hvad er persondata?

Følgende oplysninger betragtes som persondata ved brug af vores softwareløsninger:

Vedrørende den dataansvarliges medarbejdere:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer

Vedrørende den dataansvarliges kunder vedrørende softwareløsningen Energy10 og Energy Plus:

 • Bygningens adresse.
 • BBR-nummer.
 • Billede af bygningen.
 • Energimærkenummer.
 • Oplysninger om firmacertificering – alene relevant ved enkeltmandsvirksomheder.
 • Oplyst forbrug fra brugerens kunde.

Vedrørende den dataansvarliges kunder vedrørende softwareløsningen D&V Plan:

 • Bygningens adresse.
 • BBR-data (Bygningsareal, matrikuleret areal og bygningens opførelsesår).
 • Billeder af bygningen.
 • Energimærkenummer.
 • Energimærkningsdato og gyldighedsperiode.
 • Navn på kontaktperson.

  

Hvis du har spørgsmål til persondataforordningen og databehandleraftalen, er du meget velkomne til at kontakte os.