Sammenligning af projekter ikon

Sammenligning af projekter

Sammenlign forskellige projekter op imod hinanden ud fra forskellige besparelses- og investeringsparametre.

Det er muligt at anskue og sammenligne projekter fra flere forskellige vinkler; et projekt kan vurderes fra forskellige vinkler, alt efter om man har fokus på den højeste energibesparelse, største økonomisk besparelse, korteste tilbagebetalingstid (ROI) eller højeste CO2-besparelse, og sammenholde disse perspektiver med investeringen i projektet

Altså kan man både arbejde med den økonomiske besparelsesdel men også den mere langsigtede grønne profil ved en vedvarende CO2-reduktion.