Rapporter ikon

Rapporter

Udskrive detaljerede og indsigtsfulde rapporter til alle led i organisationen.

Med de foruddefinerede standardrapporter kan du let dokumentere jeres arbejde og de mange vigtige beslutninger, der træffes.

Rapporterne kan herefter viderebearbejdes i Word og Excel, så du kan opsamle og skabe din afrapportering til enten ledelsen, energipartnere eller energiselskaber.

Rapporterne kan i samarbejde med os skræddersyes til den enkelte organisation – både hvad angår dataindhold, skabeloner, brevpapir mv.