Overblik ikon

Overblik

Få et hurtigt overblik over dine ejendomme og de energimæssige forbedringer og besparelsesforslag.

Lad os skabe datagrundlaget. Vi kan importere dine ejendomme og de tilhørende energimærker, og sikre at alt data kommer korrekt ind – så er du i gang fra dag ét. Dette endda helt uden en tung og ressourcekrævende implementering af ny teknologi.

Du kan også selv skabe dit datagrundlag ved at importere dine energimærker og ejendomme, og efterfølgende berige dem med yderligere informationer.

Databasen kan indeholde alle informationer, data og filer – på den måde kan du skræddersy Energy Projects til at give dig lige præcis dét overblik, som du har brug for.