Energimærkningsliste ikon

Energimærkningsliste

Få det hurtige overblik over dine energimærker

Denne feature  skaber et endnu bedre overblik over dine energimærker, hvilket blandt andet omfatter følgende:

- Energimærkningsnummer og energimærkningsbogstav.

- Bygnings- og ejendomsnavn.

- Gyldighedsperiode og beregningsgrundlag.

 

Dette er en liste, der skaber en ikke før set overskuelighed i dit arbejde med dine energimærker, hvorved det eksempelvis bliver let at overskue, hvornår den enkelte bygning igen skal energimærkes samtidig med, at du med ét klik kan hente den tilhørende energimærkningsrapport.