Dynamisk energimærke ikon

Dynamisk energimærke

Strategisk understøttende løft af energimærkningsbogstav for dine ejendomme

Få et strategisk stærkt fundament for at visualisere og synliggøre potentialet, mulighederne, omfanget og investeringerne det kræves at løfte ejendommenes energiklasse.

Med funktionen omkring energimærkningsbogstavet kan vi vise dig det grafiske overblik over det teoretisk beregnede potentiale for den enkelte ejendom ud fra energimærkningens data.

Derudover illustreres det aktuelle energimærkningsbogstav med de gennemførte energiforbedringsforslag, samt hvad energimærkningsbogstavet forventes at være efter de igangværende energibesparende tiltag er gennemførte. I sidste ende vises det fulde potentiale for ejendommen ved at gennemføre alle energibesparelsestiltagene.

Med dette visuelt stærke værktøj kan du let få et overblik over, hvor potentialerne er størst, og hvormeget det teoretisk er muligt at nedbringe energiforbruget med i forhold til kWh/m2