Cirklen sluttes ikon

Cirklen sluttes

Energy Projects er designet til at assistere dig både i udbudsfasen, når projekterne er igangværende og når de er gennemførte.

Al data samles og dokumenteres, hvorved du kan erfaringsopsamle på gennemførte projekter, og hvad projekterne faktisk betyder for det målte forbrug. Disse data kan integreres og anvendes i analysen af dit næste projekt.

Cirklen er sluttet, og en ny kan begynde, for dine energidata er nu blevet levende.