Afledte effekter ikon

Afledte effekter

Regne på de afledte effekter af et forbedringsforslag.

Du kan selv foreslå nye forbedringer eller sammenlægge eksisterende, og regne på et forbedringsforslags afledte effekter - f.eks. hvordan et bedre varmeanlæg mindsker potentialet ved udskiftning af vinduer, eller hvordan en øget driftstid gør andre forslag mere rentable – igen alt sammen for at du kan træffe de bedste og mest korrekte beslutninger ud fra et validt og oplyst datagrundlag.